Copyright © 2015 by Dữ Liệu Bóng Đá Net

Yai Kanlaya ใยกัลยา Người Đẹp Kỳ Lạ | Michael & Bow

Dũng Phan 05/09/2022
623 lượt xem

Yai Kanlaya ใยกัลยา Người Đẹp Kỳ Lạ | Michael & Bow


Title: ใยกัลยา / Yai Kanlaya
Duration: 15 Episodes
Genre: Drama/Romance
Broadcast network: Channel 7

Cast
Michael Pataradet Sa-nguankwamdee as Dr.Sawat
Bow Maylada as Homnam

Background song: Morrasoom Sawaat Ost

Nguồn: https://dulieubongda88.com

Xem thêm các Người đẹp bóng đá khác tại: https://dulieubongda88.com/nguoi-dep-bong-da

Đánh giá